Opinie o Nas
 • Zwroty i reklamacje

Zwroty(1).jpg

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827), jako Konsument, macie Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dokonania zakupu bez podania przyczyny. Jako Konsument, nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. Bezpośredni koszt zwrotu towaru na adres Sklepu.

 

O czym musisz wiedzieć?

 • Poinformuj nas o chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Możesz to zrobić poprzez wysłanie wiadomości email lub poprzez dołączenie formularza odstąpienia od umowy. Przykładowy formularz znajdziesz poniżej.
 • Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.  
 • Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

 

Zwroty-steps(1).jpg

 

 

reklamacja.jpg

Reklamacje

Jak każdy Konsument, macie Państwo prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej oraz przydatne informacje znajdą Państwo poniżej.

 

O czym musisz wiedzieć?

 

 • Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej w terminie nie przekraczającym 45 dni roboczych.
 • Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 • Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 60 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.
 • Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.
 • Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).
 • Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia dowolnego dowodu zakupu oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania oraz adresu zwrotnego, numeru telefonu, adresu e-mail.
 • Nie odpowiadamy za dane umieszczone na reklamowanych nośnikach.

 

Opis procedury reklamacyjnej:

 

 1. Poinformuj nas o zaistniałej sytuacji przed odesłaniem towaru. Wystarczy, że wyślesz nam informację w formie wiadomości email.
 2. Bezpiecznie zapakuj reklamowany sprzęt wraz ze wszystkimi akcesoriami, które wchodziły w skład sprzedawanego produktu. Koszty przesyłki w obydwie strony pokrywasz Ty.
 3. Załącz szczegółowy opis usterki, adres zwrotny oraz kopię/oryginał dowodu zakupu.
 4. Wyślij reklamowany towar z dopiskiem “Reklamacja” na adres “Nasebanaru Company”, ul. Powstańców Wielkopolskich 30, 87-100 Toruń.
 5. Oczekuj na wynik ekspertyzy oraz ewentualną naprawę usterki.
 6. Przesyłka zostanie zwrócona na podany przez Ciebie adres zwrotny, a proces reklamacyjny zostanie uznany za zakończony.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).